Utålmodig mann i telefonkø

Har du noen gang prøvd å få tak i en bedrift, kun for å oppleve at det ikke er svar i andre enden? Kanskje kommer du til en telefonsvarer, eller enda verre – det bare ringer og ringer!

Da vi på tampen av 2015 gjennomførte en markedsundersøkelse oppdaget vi til vår store overraskelse at den gode gamle telefonsvareren fortsatt spiller en sentral rolle i mange bedrifters hverdag. Men ikke nødvendigvis en positiv rolle. En telefonsvarer oppfattes nemlig både som upersonlig og ineffektiv. Så viste da også våre undersøkelser at hele 75% av innringere ikke ønsker å legge igjen en beskjed på en telefonsvarer!

En viktig årsak til at telefonsvareren fortsatt er i bruk i det daglige, skyldes nok at den er en «freebie» – inkludert i telefonabonnementet. Men at den ligger der er ikke ensbetydende med at den bør være koplet inn. En betydelig andel brukere har for eksempel ingen personlig hilsen på sin telefonsvarer. Overfor innringer er det det samme som å si at denne meldingen  kanskje aldri blir lyttet til – man kan rett og slett ikke vite om telefonsvareren er i bruk!

En annen ting undersøkelsen avdekket var at enkelte bedrifter benytter en såkalt tilbakering-strategi, altså at man ringer tilbake på tapte anrop ved en senere anledning. Om man ønsker å ivareta kontakten med sine kunder, er dette selvsagt et steg i riktig retning. Problemet er bare at når kunden ikke får kontakt til å begynne med, så er telefonservicen allerede for dårlig! Dessuten har denne strategien noen andre problemer:

  1. Innringer får ingen informasjon om at de vil bli ringt tilbake
  2. Man kan lett miste kontrollen med tapte anrop – spesielt på telefoner som har et høyt samtalevolum
  3. Det kan for noen gå lang tid før man får anledning til å ringe tilbake

98% mener at en ubesvart henvendelse etterlater et dårlig inntrykk av bedriften

Et ubesvart anrop, enten det er i form av at man møter en telefonsvarer eller at det bare ringer i andre enden, er irriterende for innringer og påvirker dessuten bedriftens image. Så godt som samtlige respondenter ga uttrykk for at mangelfull tilgjengelighet på telefon ga et dårlig inntrykk av bedriften. At det i tillegg medfører tapt salg er det ingen grunn til å betvile.

Så hvorfor er mange bedrifter fortsatt vanskelige å nå pr. telefon? Årsakene er nok sammensatt, men en av dem kan være at kostnaden ved å tape et anrop ikke fremgår av noe regnskap. Den er skjult og sannsynligvis også ukjent. Man vet rett og slett ikke om alle tapte muligheter som dårlig telefonhåndtering fører med seg!

Her hos Televakt spesialiserer vi oss på å ta hånd om slike henvendelser som ellers hadde gått tapt. Vi lever av å ta imot og betjene kunder som ellers ville gått til konkurrenten. Og det til priser som gjør tjenesten tilgjengelig for enhver bedrift, fra de helt små til de ganske store.

Ønsker du å vite mer? Ta kontakt i dag, så hjelper vi deg!

Om forfatteren